حمام قجر قزوین؛ موزه مردم شناسی ایران

حمام قجر قزوین؛ موزه مردم شناسی ایران
حمام قَجَر یکی از کهن ترین و بزرگ ترین گرمابه های شهر قزوین است که در خیابان عبید زاکانی این شهر واقع شده است. این بنا به دستور شاه عباس صفوی در سال 1057 هجری قمری توسط امیر گونه خان قاجار قزوینی؛ از سرداران شاه عباس ساخته شد و به همین دلیل در ابتدا با نام «حمام شاهی» خوانده می شد. جغرافیا حمام قجر قزوین مساحت این حمام در حدود 1045 مترمربع است و از دو قسمت جداگانه زنانه و مردانه و سه بخش اصلی سربینه، میاندر و گرمخانه تشکیل شده است. ورودیِ حمام رو به جنوب باز شده و پس از طی راه پله های مارپیچ، سربینه وسیع حمام قرار می گیرد. در وسط سربینه حوض زیبایی قرار دارد. پلان سربینه به شکل 8ضلعی اس...
ادامه مطلب