جهانگردى بین المللى

انواع جهانگردی
انواع جهانگردی
انواع جهانگردى با توجه به انگیزه : براساس تعاریف سازمان جهانى جهانگردی، جهانگرد کسى است که به سرزمین یا کشورى غیر از محل اقامت دائمى خود مسافرت مى کند و دست کم یک شب و حداکثر یک سال در آنجا مى ماند و دلیل عمدهٔ مسافرت او تفریح، استراحت، دیدار بستگان، درمان، زیارت اماکن مقدس، بازدید از آثار تاریخى و مراکز هنرى و فرهنگی، شرکت در مسابقات ورزشى یا تماشاى آن، دیدن نمایشگاه هاى بازرگانى یا مراکز فعالیت هاى اقتصادى و شرکت در همایش ها و نشست ها است. همایش ها به برکت ارتباط و دوستى میان ملل و از سوى دیگر، بروز مشکلات گوناگون اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگى و … در سطح ملى و بین المللى هر ساله نشست ها ...
ادامه مطلب