جغرافیاى طبیعى و اقلیم استان گلستان

استان گلستان
استان گلستان
موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان استان گلستان با مساحتى معادل 000‚22 کیلومترمربع، در قسمت شمال شرقى کشور واقع شده است. این استان از شمال با دریاى خزر (مازندران)، از شرق با استان خراسان، از غرب با استان مازندران و از جنوب با استان سمنان همسایه است. براساس آخرین تقسیمات کشورى در سال 1375، استان گلستان داراى 6 شهرستان، 16 شهر، 15 بخش، 42 دهستان و 999 آبادى داراى سکنه بوده است. شهرستان هاى استان گلستان عبارتند از : بندر ترکمن، على آباد، کردکوى، گرگان، گنبد کاووس و مینودشت. جغرافیاى طبیعى و اقلیم استان شکل ناهموارى هاى استان گلستان به گونه اى است که به روشنى مى توان آن ها را به دو قسمت ج...
ادامه مطلب