جغرافیاى تاریخى استان فارس

استان فارس
استان فارس
موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان استان فارس در جنوب منطقه مرکزى ایران بین مدارهاى 27 درجه و دو دقیقه و 31 درجه و 42 دقیقهٔ عرض شمالى و 50 درجه و 42 دقیقه و 55 درجه و 38 دقیقهٔ طول شرقى از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است. این استان از شمال با استان اصفهان و یزد، از مغرب با استان هاى کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر، از جنوب با استان هرمزگان و از شرق با استان کرمان همسایه است. براساس آخرین تقسیمات کشورى، استان فارس با مرکزیت شیراز شامل 16 شهرستان، 48 شهر، 60 بخش و 185 دهستان بوده است. مساحت این استان در حدود 133 هزار کیلومترمربع است. شهرستان هاى استان فارس عبارت اند از : آباده، استهبان، اقل...
ادامه مطلب