جزیره جارون

ابن بطوطه جهانگرد
ابن بطوطه جهانگرد
ابن بطوطه جهانگرد که بود؟ ابن بطوطه جهانگرد Ibn Battuta در سال 1330 م. بود که برای نخستین بار پای در کشتی نهاد. او در آن زمان جوانی 27 ساله بود که پیش از آن تبدیل به جهانگردی مجرب و کارآزموده شده بود. کشتی حامل وی جلبا Jalba نامیده می شد که یکی از انواع کشتی های معروف دریای سرخ بود و گفته شده که این نوع کشتی بیش از یک هزاره بود که در سفرهای کوتاه دریایی دریای اریتره به کار گرفته می شد و ساختار آن عبارت بود از یکسری الوار چوبی که به وسیله الیاف نارگیل به یکدیگر دوخته شده و توسط روغن کوسه ماهی در برابر رطوبت مقاوم شده بود. او در جده در تدارک این بود که سفری دریایی را به سوی یمن- و احتمالاً یکی ...
ادامه مطلب