جا دادن وسایل سفر

آموزش جا دادن وسایل سفر در یک چمدان کوچک
هیتر پول Heather Poole، سرپرست پرواز در لس آنجلس است. حرفه او ایجاب می کند، هفته ها دور از خانه در سفر باشد. این سفر های طولانی به او آموخته است، چگونه کوله بار سفرهای دور و درازش را ببندد. آموزش جا دادن وسایل سفر در یک چمدان کوچک این بار هنگام بستن چمدانش برای یک سفر 10 روزه، ما هم با او همراه شدیم. او می خواهد در این چمدان کوچک؛ سه دست لباس رسمی، حوله حمام، سه دست لباس شنا، سه جفت کفش -البته جفت سوم را می پوشد- وسایل بهداشتی و… را جا دهد. یک: لباس های تا شده جای بسیار زیادی می گیرند. به جای این کار باید آنها را به صورت فشرده لوله کنید. لوله کردن لباس ها جای کمتری اشغال کرده و کمتر...
ادامه مطلب