جاهای-دیدنی-مهران

رشته کوه های حمرین
رشته کوه های حمرین از بهرام آبادِ مهران شروع و به جلگۀ خوزستان منتهی می شود. طول آن حدود 61 کیلومتر است. شکل حمرین خاص و دارای خط الرأسی ممتد است. در طول این خط الرأس رشته قلل مجزایی، به نام حلت، دیده می شود. رشته کوه های حمرین فاقد مواد آتشفشانی است و بیشتر از خاک رس تشکیل یافته است، به طوری که معابر آن نرم و در حال ریزش اند. در بعضی نقاط آن صخره هایی با ترکیبات خاکی دیده می شوند که مواد آن به مرور زمان به هم متصل شده اند و به شکل سنگ درآمده اند. رشته کوه حمرین در قسمت شمال، 1000 متر ارتفاع دارد، ولی هرچه به سوی جنوب امتداد می یابد، از ارتفاعش کاسته می شود و سرانجام به 400 متر می رسد. حمرین ب...
ادامه مطلب