جاهای دیدنی علی آباد کتول

آبشار آلامن
درباره آبشار آبشار آلامن در غرب روستای آلامن در استان گلستان قرار دارد که به اوترنه معروف است.این آبشار در دل جنگل زیبای کبودال در شهرستان علی آباد کتول واقع شده است.ارتفاع این آبشار در حدود 7 یا 8 متر است و در پایین آبشار حوضچه ای به عمق 1 متر ایجاد شده است.لازم به ذکر است دیوار پشت آبشار،دیواری صخره ای می باشد. روستای آلامن روستای آلامن در سمت غربی جاده ارتباطی محمد آباد و فاضل آباد وجود دارد.مناظری که این روستا دارد از بهترین مناظر سرسبز شمال است.این مناظر زیبا را آبشار اوترنه و در آبدوان و دره چوبکش و دره چلم و اردوگاه پاماضی و جنگل ازداری تشکیل می دهند.اقوامی که در این روستا ساکن هستند...
ادامه مطلب