جاهای-دیدنی-بردسیر

ارگ بردسیر کرمان
ارگ بردسیر کرمان
ارگ بردسیر این اثر در مرکز شهر بردسیر و روبروی مسجد جامع، که خود نیز از آثار قدیمی است، قرار دارد. مساحت آن بیش از 2300 متر مربع می باشد که به طور میانگین 8 متر بالاتر از سطح خیابان است. قدمت این ارگ به بیش از 300 سال قبل می رسد. فضاهای بیرون آمده در کاوش های مختلف، از جمله یک حیاط با چهار ایوان قرینه که دارای هشت ورودی است، و نیز سایر امکانات سکونتی از قبیل آشپزخانه و سیستم آبرسانی بیانگر این واقعیت است که ارگ بردسیر روزگاری مکان مناسبی برای سکونت حاکمان به شمار می رفته و به عنوان یک قلعه نظامی مطرح بوده. آب و تأمین آن در سفال دهانه یکی از حلقه های چاه با خط نستعلیق این عبارت نوشته شد...
ادامه مطلب