جاذبه-های-گردشگری-کهریزک

خانه فخرالدوله و خانه امینی
خانه فخرالدوله و خانه امینی، این دو اثر تاریخی مربوط به دوره قاجاری بوده و متعلق به فخر الدوله (مادر علی امینی) و علی امینی (نخست وزیر پهلوی دوم) می باشد. معماری خانه فخرالدوله و خانه امینی، معماری این دو بنا تلفیقی از معماری سبک اروپائی و معماری سنتی ایرانی است که می توان آنها را از اولین خانه های ییلاقی اشرافی بشمار برد. این خانه ها علاوه بر یادآوری معماری ایون ها در تخت جمشید، معماری، معابد یونانی را در ذهن تداعی می کند که سقف های شیروانی و سنتوری جنوبی خانه فخر الدوله و سنتور شمالی خانه امینی نشانگر این نوع تلیق ذهنی می باشد و همچنین سنت معماری ایرانی خود را در ایوان ها و ستون های ...
ادامه مطلب