جاذبه های گردشگری مه ولات

دشت دانیال
این دشت وسیع دارای آبادی و قناتی است که پشت کوه اسفره قرار دارد و به علت دارا بودن آب کافی، کشاورزان به کشت و زرع در این منطقه مشغولند. بنابر اقوال نام این دشت بدان سبب است که دانیال نبی مامور آب دهی و پاکی آن بوده است و همچنین واژه اسفره به الهه بزرگ آب آناهیتا که یاری دهنده زنان در مذهب زرتشت بوده اطلاق می گردید.
ادامه مطلب
خانه اعتمادی
از جمله خانه های اعیانی شهرستان مه ولات خانه اعتمادی در روستای عبدل آباد واقع در 6 کیلومتری مه ولات از ویژگی های خاصی به لحاظ ساختار برخوردار می باشد. این بنا در دوره قاجار بنیان گردیده و تامین آب ساکنین خانه در آن به نحوی بوده که جریان قنات از بخش شمالی خانه وارد شده و پس از ورود به آب نمای میانی از سوی دیگر خارج می گردید. نمای این خانه آراسته به تزئینات آجری است و اتاق های آن نیز با الهام از معماری بومی دارای پوشش گهواره ای است.
ادامه مطلب