جاذبه های گردشگری سنخواست

محوطه باستان شناسی چلو
محوطه باستان شناسی چلو
محوطه ی باستانی چلو یا همان شهر سوخته با قدمتی حدود 6000 سال در چند کیلومتری سنخواست قرار دارد. گفته شده کشاورزان سنخواست حین کار بر روی زمین های خود این منطقه را برای اولین بار کشف کرده اند که بلافاصله مورد توجه مسئولین قرار گرفته و عمیلات جستجو در این منطقه آغاز شده و تا کنون بقایای اسکلت انسان، تکه های کوزه و سفال و بقایای ظروف شکسته سفالی در اینجا کشف شده است. تحقیقات در این منطقه در فرصت های آتی همچنان ادامه خواهد داشت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی ‘علی اکبر وحدتی’ معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراس...
ادامه مطلب