جاذبه های گردشگری رفسنجان

درخت کهنسال پسته اودرج
این پدیده نادر در فاصله 35 کیلومتری رفسنجان در دهکده تاریخی اودرج با قدمتی بیش از 1500 سال و به ارتفاع 15 متر و با تنه ای به قطر 5/3 متر واقع است.
ادامه مطلب
بادگیر معین رفسنجان
بادگیر معین رفسنجان
بادگیر معین رفسنجان در سال 1384 توسط میراث فرهنگی مورد بازسازی و مرمت قرار گرفت. بادگیر در رسفنجان بادگیر از روزگاران دور با شکل های معماری مختلفی اجرا و مورد استفاده قرار می دادند و بادگیرها در شهرستان رفسنجان به شش نوع بادگیر مرسوم بودند و هنوز هم در بافت های تاریخی و روستایی با اشکال دایره، هشت ضلعی، مستطیل، یک طرفه، دوطرفه و در انبارها مستطیلی شکل ساخته اند و در بافت های تاریخی رفسنجان کمتر بنای تاریخی می بینیم که بادگیر با کلاه فرنگی نداشته باشد. طرز کار بادگیر اصولاً بر این پایه نهاده شده است، که از وزش باد برای کشاندن هوای خوش به درون ساختمان و از عکس العمل نیروی آن یعنی مکش برا...
ادامه مطلب