جاذبه های گردشگری خارک

آرامگاه مربوط به دوران مگالیتیک
آرامگاه مربوط به دوران مگالیتیک
در قسمت شمالی محلی که معبد ها در آن قرار گرفته ا ند ، و بر روی کف صخره ای سنگی ، 15 حفره بزرگ بدون نظم خاصی حفر شده اند . این حفره ها که طول آنها بین 5/1 تا 30 /2 متر است با سنگ پوشیده شده اند و استخوان ها به صورت در هم ریخته و بدون نظم آناتومیک در داخل حفره قرار گرفته اند . در داخل یکی از این قبرها بیش از 24 جمجمه شمارش شده است. پس از بررسی های باستان شناسی مشخص گردید که این استخوان ها در داخل سبدهای حصیری که لایه بیرونی آن با ماده ای قیر مانند پوشیده شده بود و یا خمره های بزرگ سفالی به این محل آورده شده اند. از این قبرها، یک عدد سکه متعلق به امپراطور اونوریوس فلاویوس Honorius Flavius ( 423ـ ...
ادامه مطلب