جاذبه های گردشگری بشرویه

رباط اصفاک و نیگنان
رباط اصفاک و نیگنان از آثار قدیمی منطقه بشرویه وجود دو کاروانسرای تاریخی است که در روستای اصفاک و نیگنان واقع شده اند و از نظر موقعیت در مسیر جاده ارتباطی بین یزد و مشهد قرار داشته اند. معماری رباط اصفاک و نیگنان ابنیه در زمینی به مساحت تقریبی 2500 متر مربع و به صورت شرقی غربی احداث شده و فقط دارای یک در ورودی و خروجی است که در سمت شرق قرار دارد هر یک از این رباط ها دارای دو ایوان نسبتاً بزرگ با سقف جناغی در دو ضلع شرقی و غربی است که ایوان جهت شرق مدخل آن به حساب می آید و در دو طرف هر یک از آنها چهار ایوانک تعبیه شده است در دو ضلع شمالی و جنوبی هر یک از بناها جمعاً 10 ایوانچه قرار دارد...
ادامه مطلب