جاذبه های گردشگری آزادشهر

آزاد شهر
آزاد شهر
آزاد شهر شهری است در استان گلستان ایران. این شهر مرکز شهرستان آزادشهر این استان است. جمعیت آزاد شهر در سال 1385، برابر با 38,352 نفر بوده است. سکنه اولیه آزادشهر یا شاه پسند سابق از اهالی روستاهای اطراف رامیان و خود رامیان بوده اند که زمینهای آن را آباد کرده و به زمین کشاورزی ومسکونی تبدیل کرده اند شهرستان ازادشهربه بخشهای مرکزی ,جشمه ساران تقسیم شده است. اولین کسی که به ازادشهرامد عبدالله نامی بود ازشوروی سابق که دران زمان درفلکه مرکزی جایی که الان بانک ملی مرکزی است فقط یک کاروان سرا وجود داشت وهمه جای دیگرجنگل بود این شخص درجایی که الان مشهوربه زمینهای نوریان است روبروی مزار فعلی بهد ازرود...
ادامه مطلب