جاذبه های قم

آب انبار سلماسی
آب انبار سلماسی در سال 1365 قمری ساخته شده و از آثار دوره پهلوی اول به حساب می آید این آب انبار جنب مسجدی به همین نام قراردارد و در شهر قم، خیابان ارم، کوچه سلماسی واقع شده است. آب انبار سلماسی به مانند اکثر آب انبارهای ایران دارای قسمت های مختلفی مانند سردر ورودی، راه پله، بادگیر و مخزن است و به شکل مربع ساخته شده است. سردر ورودی آب انبار در جهت جنوب غربی و هم جهت قبله به شکل ایوانی نسبتاً بلند با طاق جناقی به دهانه 3/80 سانتی متر و عمق 220 سانتی متر و ارتفاع حدود 6 متر است. این ایوان دارای تزئینات کاربندی با تلفیق آجرهای لعابدار می باشد. همچنین در مرکز ایوان طاق هایی جناقی وجود د...
ادامه مطلب