جاذبه های طبیعی کاشان

دشت کاشان
دشت کاشان بخشی از شهرستان کاشان است که از جنوب به ارتفاعات کرکس و از شمال به نوار ریگ بلند ختم می شود.
ادامه مطلب