جاذبه های طبیعی شیروان و چرداول

آسیابهای آبی کهر
آسیابهای آبی کهر
دسترسی: شهرستان شیروان و چرداول، بخش هلیلان، دهستان هلیلان، 2 کیلومتری غرب روستای کهره بقایای آسیاب های آبی کهره مربوط به سده های متاخر اسلام است و در شهرستان شیروان و چرداول، بخش هلیلان، دهستان هلیلان، 2 کیلومتری غرب روستای کهره واقع شده و این اثر در تاریخ 26 اسفند 1387 با شمارهٔ ثبت 26011 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. آسیاب یا آسیا وسیله ای بوده است که در گذشته برای خرد کردن دانه هایی مانند گندم از آن استفاده می شده است. آسیاب دارای دو سنگ آسیاب است که یک سنگ ثابت و سنگ دیگر متحرک است. با حرکت سنگ دوم دانه هایی که توسط روزنی بین این دو سنگ هدایت شده اند، خرد می شو...
ادامه مطلب