جاذبه-های-طبیعی-سراگاه

دریاچه سراگاه تالش
این دریاچه در حدود 10 کیلومتری بخش مرکزی شهرستان تالش در روستایی به نام سراگاه قرار دارد و آب آن از چشمه های اطراف تأمین می شود. این دریاچه محل پرورش ماهی نیز می باشد. استفاده از این دریاچه بیشتر به صورت محلی صورت می گیرد بنابراین این دریاچه مکانی خانوادگی و بسیار دنج محصوب می شود.
ادامه مطلب