جاذبه-های-طبیعی-راور

راور
راور درحاشیه کویر بزرگ ایران قرار گرفته و از شمال به کویر بزرگ، از جنوب به کرمان و زرند، از خاور و جنوب خاوری به کویر لوت و از باختر به بافق محدود می شود. از آن جا که این منطقه بر سر راه کویری کرمان ـ شهداد قرار دارد راور نامیده شده است. به طوری که گفته شده حدود 16 قرن پیش، راور محل زندگی زرتشتیان بوده و خاور زمین خوانده می شده است. مرکز شهرستان راوراز نظر جغرافیایی در 56 درجه درازای خاوری31 درجه و 15 دقیقه پهنای شمالی و در ارتفاع 1175 متری از سطح دریا واقع است. آب و هوای راور معتدل خشک بوده و میزان بارندگی سالانه 35 میلی متر است. کشاورزی در این منطقه به صورت آبی انجام می شود و تنها نیمی از...
ادامه مطلب