جاذبه های طبیعی دماوند

دریاچه هویر دماوند
دریاچه هَویر در فاصله حدود 500 متری از دریاچه تار قرار دارد و توسط رشته کوه قره داغ (کوه دو برار)، از دریاچه تار جدا شده است. طول دریاچه هویر حدود 900 متر و میانگین عرض آن 150 متر است که البته این میزان در فصول مختلف سال تغییر می کند. سرشاخه آب هایی که به دریاچه های تار و هویر می ریزند، چشمه های کوه های قره داغ، سیاه چال و شاه نشین در شمال و آبراهه های فصلی در جنوب می باشند که قسمتی از آب آن ها وارد دریاچه ها شده و قسمتی دیگر، آب رودهای تار و هویر را تأمین می کنند.
ادامه مطلب
دریاچه تار
دریاچه تار در 30 کیلومتری شرق شهرستان دماوند واقع شده و از جمله دریاچه های آب شیرین کوهستانی به شمار می رود. این دریاچه با جهت شمال غربی به جنوب شرقی، روی محور چین دار میان دو رشته کوه قره داغ (کوه دو برار) در شمال و کوه زرین در جنوب قرار دارد. موقعیت جغرافیایی دریاچه تار به گونه ای است که گرداگرد آن را با فواصل متفاوت، کوه هایی دربر گرفته که از سطح دریاچه بین 50 تا 500 متر ارتفاع دارند. این دریاچه که در ارتفاع بیش از 2900 متر قرار دارد، بیشترین طول آن 1/3 کیلومتر و میانگین عرض آن 400 متر می باشد اما سطح آب آن در فصل های گوناگون سال متغیر است. در اطراف دریاچه هیچ گونه پوشش جنگلی و درخت وجو...
ادامه مطلب