جاذبه-های-تاریخی-نیشابور

آرامگاه عطار نیشابوری
آرامگاه عطار نیشابوری
آرامگاه عطار نیشابوری در محله شادیاخ در نیشابور (شهر کهن) قرار دارد. شیخ فریدالدین عطار، عارف، شاعر و ادیب ایرانی در سال 540 هـ.ق متولد شد و درطول عمرش خدمات علمی و تألیفات ارزشمندی مانند: تذکره الاولیاء، منطق الطیر، الهینامه و غیره را از خود به یادگار گذاشت. وی مقارن با حمله مغولان به خراسان در سال 618 هـ.ق جانش را از دست داد. بنابر شواهد نخستین بنای آرامگاه او توسط یحیی اینصاعد قاضی القضاه نیشابور در سده 7 هجری بر پا گردید. سپس امیر علیشیر نوائیوزیر آخرین حکمران تیموری بنای دیگر بر آرامگاه عطار ساخت که اکنون تنها سنگافراشته سیاه رنگ کتیبه داری از آن باقی مانده است. سرانجام در سال 1341 هـ....
ادامه مطلب