جاذبه های تاریخی ملارد

قلعه محمود آباد ملارد
قلعه محمود آباد در روستای محمود آباد از توابع دهستان اخترآباد بخش صفادشت و در شمال جده اختر آباد به بیدگنه واقع شده است . ویژگیهای ساختمانی قلعه محمودآباد عبارت است از : باروی چینه ای به ارتفاع 4 متر در چهار ضلع و برج های مدور به ارتفاع 8 متر در چهارگوشه قلعه . باروها از 7 تا 8 ردیف چینه تشکیل شده است و مقطه باروها شبیه مثلثی است که با افزایش ارتفاع ع ضخامت کاهش می یاد . قدمت قلعه محمود آباد به دوران صفویه می رسد .
ادامه مطلب