جاذبه های تاریخی زابل

گمرک بلژیکی ها
اینجا درخت آزمندی تا که بر شد «بلژیک» ناگه در سرادق جلوه گر شد» یکی دیگر از اماکنی که اروپائیان در زابل قدیم در آن مشغول فعالیت بودند، گمرک بود که بیشتر به گمرک بلژیکی ها معروف است. فعالیت این مورد در سیستان به اوایل قرن بیستم بر می گردد. در منبعی در مورد چگونگی ورود بلژیکی ها به گمرک ایران چنین آمده است: «هنگامی که امین السلطان برای دومین بار از روسیه درخواست وام کرد…
ادامه مطلب