جاذبه های تاریخی دیشموک

گوردخمه گوردالو
این سنگ از نوع سنگ های استودان و استخوان دان است که در دوره پیش از اسلام طبق فرهنگ آریایی ها مردگان را در آن دفن می کردند. از آنجا که آنان معتقد بودند اگر اجساد را بعد از مردن بلافاصله در خاک دفن می کردند باعث آلوده شدن زمین و سفره های آب زیرزمینی می شود و گیاهانی که در زمین های محل دفن مردگان می رویند مورد استفاده حیوانات اهلی از جمله گاو و گوسفند می شوند و انسان هم به دلیل استفاده از شیر و گوشت آن حیوانات دچار امراض می شوند به این دلیل هنگام مردن اجساد را در این سنگ که در ارتفاع بلند بود دفن می کردند. پس از تجزیه اجساد استخوان های مردگان را در محلی نزدیک به خانه ها دفن می کردند. در گذش...
ادامه مطلب