جاذبه های تاریخی ابهر

امامزاده اسماعیل ابهر
امامزاده اسماعیل ابهر
امامزاده اسماعیل بنای تاریخی بسیار زیبایی است که در منطقه شِناط در شمال شهرستان ابهر در جاده ترانزیتی ابهر- تاکستان قرار دارد. پلان بنا از بیرون هشت ضلعی است که از درون به مربع تبدیل گردیده است. این بنا تماماً از آجر ساخته شده و اضلاع هشت گانه آن یک در میان به طور قرینه از چهار ایوان با ورودی به شبستان بقعه به سبک قوس های جناغی ساخته شده است. تزئینات ایوان ها، مقرنس ها و کاربندی های گچی و گره سازی است و در قسمت بالای ورودی ها در هر ضلع پنجره چوبی پرکار و زیبایی تعبیه شده که نقوش آن گره سازی و از موتیفی به نام شمسه در طرح های مختلف منشعب است. اضلاع چهارگانه دیگر بنا در نمای بیرونی به صورت طاق ن...
ادامه مطلب
ابهر
منطقه ابهر و مناطق اطراف ابهرود (ابهر چای)، از نخستین زیستگاههای انسانی در ایران است و از پیشینه تاریخی طولانی برخوردار است. در هزاره دوم پیش از میلاد، دره ابهررود از رونق قابل توجهی برخورداری بوده است درقرن نهم پیش از میلاد، مادها در این منطقه اتحادیه ای از قبیله های گوناگون را به وجود آوردند که مقر آن در ابهر چای بوده است. در زمان روی کارآمدن حکومت ایلخانان و انتخاب سلطانیه به عنوان پایتخت، این منطقه به علت برخوردارشدن از شبکه های جاده ای اهمیت ارتباطی قابل توجهی به دست آورد .وجه تسمیه این شهر از واژه پهلوی (اوهر) گرفته شده است. این واژه به معنای محل بستن آب هاست . جایگاه نخستین خانه های ...
ادامه مطلب