توسعه پایدار

اثرات حضور گردشگران بر منابع زیست محیطی
اثرات حضور گردشگران بر منابع زیست محیطی
اثرات اثرات حضور گردشگران بر منابع زیست محیطی شامل متن گلچین شده زیر می باشد،امیدواریم بتوانید از این متن مختصر زیر استفاده نمایید. رسیدن به توسعه پایدار بستگی به ارکان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در یک جامعه دارد و گردشگری به عنوان فعالیتی اثرگذار بر تمامی ارکان توسعه، بیش از گذشته و به طور قابل توجهی نیازمند مطالعه است. در این متن با بیان اجزاء مشترک مفهوم توسعه پایدار از دیدگاه های مختلف، به ویژگی های گردشگری پایدار پرداخته و به طور خاص، تبعات زیست محیطی فعالیت های گردشگری در محدوده ای مشخص (بخش طرقبه از شهرستان مشهد) مطرح شده است. این مطالعه نشان می دهد که روند کنونی بهره برد...
ادامه مطلب
۴ مولفه توسعه پایدار گردشگری روستایی
۴ مولفه توسعه پایدار گردشگری روستایی
4 مولفه توسعه پایدار گردشگری روستایی را برای شما مخاطب عزیز در یک پست جمع آوری کردیم تا شاید جایی به کارتان آید. گروه گردشگری دنیای اقتصاد : روستاها و گردشگاه های طبیعی در نوروزی که گذشت یکی از مهم ترین مکان هایی بودند که گردشگران را به خود جذب کردند؛ امری که به گفته مسوولان درآمد خوبی را نصیب روستاهای مقصد گردشگری کرده است. با این همه اما بسیاری از پژوهشگران معتقدند گردشگری در کنار عواید اقتصادی که برای جوامع محلی و به ویژه روستاها دارد، می تواند آسیب های زیست محیطی و اجتماعی را نیز به دنبال داشته باشد. برخی از اقتصاددانان دریافت عوارض و مالیات از گردشگران ورودی به مناطق طبیعی و روستایی و ...
ادامه مطلب