تهرانگردی

کوه مهرچال
کوه مهرچال در رشته کوه های البرز مرکزی و شمال روستاهای امامه و کند در حدّفاصل دشت لار و منطقه کوه های لواسانات واقع شده است. مرتفع ترین قله این کوه قله مهرچال نام دارد و علی رغم ارتفاع 3912 متری، به دلیل مسیر طولانی و شیب های کم و بیش زیاد در مسیر، یکی از قلل مشکل و نسبتاً ناشناخته البرز مرکزی محسوب می شود و از بسیاری قلل هم ارتفاع خود سرسخت تر است. این قله یکی از قلل سه گانه در بخش جنوبی البرز مرکزی می باشد که با یک خط الرأس نعلی شکل، به قله های پیرزن کلون و همهن متصل می شود. این قله را می توان از طریق روستای امامه صعود کرد. در مسیر صعود دشت مهرچال واقع شده است. دشتی که وسعت آن زیاد نیس...
ادامه مطلب