تلفن رستورانهای بابلسر

رستوران شیلات بابلسر
غذای دریایی رو کنار دریا خوردن یه لذته دیگه داره. شیلات از رستورانهای قدیمیه بابلسر کنار ساحل که انواع ماهی سفید، کفال، کپور، ازون برون و قزل آلا رو داره. آدرس :مازندران – بابلسر بلوار ساحلی، پارکینگ 9 تلفن :2522266-011  
ادامه مطلب