تعریف ابریشم کشی

ابریشم کشی
ابریشم کشی
ابریشم کشی چیست؟ از جمله این کاربرد ها می توان به صنعت نساجی برای بافت پارچه های قیمتی و زری بافی و تهیه پارچه های ابریشمی اشاره کرد. در ابریشم کشی نوغانداران هنگامی که کرم های ابریشم به اندازه کافی رشد کردند و پیل به دور خود بسته اند،پیله ها را جمع آوری کرده،آنها را تمیز می کنند و به کارخانه ابریشم کشی می برند.حال،در کارخانه مراحل بعدی و آماده سازی آنها صورت می گیرد.پیله ها را داخل آبجوش می ریزند و با دستگاه های گردان و الته به کمک دست،پیله ها را به نخ ابریشم تبدیل می کنند که یکی از مرغوب ترین نوع نخ می باشد.    
ادامه مطلب