تصاویر حمام های تاریخی ایران

حمام علیخان
حمام علیخان را نیز رئیس علی خان اشکنانی در سال 1292 هجری قمری بنا کرد که در سال 1296 هجری قمری به بهره برداری رسید و در مدت 85 سال مورد استفاده قرار گرفت واز 45 سال پیش تاکنون از کار افتاده است هم اکنون ایـن حـمـام بـا مـرمت هـای صـورت گـرفتـه از طـرف اداره میـراث فرهنگی به عنوان مکان زیبا و جذاب برای بازدیدکنندگان می باشد. حمام از نظر سبک معماری شباهت زیادی به حمام فین کاشان دارد. ستو نهای این حمام از سنگ یکپارچه ، و تمام دیوارهای آن نیز از سنگ و ساروج است .این دیوارها در روزگار آبادانى با اشعار و نقشها و تصویرهای شاهنامه گچ بـری و رنـگ آمیـزی شده بوده است و اکنون اندکى از آن اشعار و نقشها...
ادامه مطلب