ترمینال کهنوج کرمان

ترمینال کهنوج کرمان
امکانات ترمینال کهنوج فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه استراحت گاه رانندگان رستوران تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه کهنوج (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه کهنوج (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه کهنوج (تعاونی 3) - میهن نور پایانه کهنوج (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه کهنوج (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه کهنوج (تعاونی 6) - عدل پایانه کهنوج (تعاونی 7) - لوان نور پایانه کهنوج (تعاونی 8) - راه پیما پایانه کهنوج (تعاونی 9) - تک سفر پایانه کهنوج (تعاونی...
ادامه مطلب