ترمینال کازرون

ترمینال کازرون
ترمینال کازرون معروف به پایانه مسافربری شهر سبز کازرون، پایانه ای با امکانات قابل قبول درخدمت اهالی کازرون و مسافرینی است که به این شهر سفر میکنند. امکانات ترمینال کازرون مسجد رستوران نزدیکی به بانک رستوران تریا سالن انتظار و اطلاعات تلفن همگانی نمایندگی تعاونی ها تعاونی های ترمینال کازرون نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه کازرون (تعاونی ‍1) - پیک معتمد پایانه کازرون (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه کازرون (تعاونی 3) - میهن نور پایانه کازرون (تعاونی 4) 0721-2239300 کیان سفر پاسارگاد پایانه کازرون (تعاونی 5...
ادامه مطلب