ترمینال نی ریز

ترمینال نی ریز
ترمینال نی ریز در استان فارس تنها پایانه مسافربری این شهرستان است. از این پایانه بطور روزانه مسافران به مرکز استان و نقاط دیگر جابجا میشوند و همچنین پذیرای مسافرین از سایر شهرها میباشد. امکانات ترمینال نی ریز فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه نزدیکی به بانک سالن اطلاعات و انتظار تعاونی های ترمینال نی ریز نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه نی ریز (تعاونی ‍1) - پیک معتمد پایانه نی ریز (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه نی ریز (تعاونی 3) - میهن نور پایانه نی ریز (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایان...
ادامه مطلب