ترمینال محلات

ترمینال محلات
ترمینال محلات در ورودی شهر از سمت دلیجان می باشد. کوچک ومسیر به دلیجان، اراک و روستاهای اطراف است. امکانات ترمینال محلات فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه محلات (تعاونی ‍1) - پیک معتمد پایانه محلات (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه محلات (تعاونی 3) - میهن نور پایانه محلات (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه محلات (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه محلات (تعاونی 6) - عدل پایانه محلات (تعاونی 7) - لوان نور پایانه محلات (تعاونی 8) - ...
ادامه مطلب