ترمینال شازند

ترمینال شازند
ترمینال شازند بسیار کوچک و دارای یک غرفه میباشد و به اراک و روستاهای اطراف سرویس ارائه میدهد. امکانات ترمینال شازند فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه شازند (تعاونی ‍1) - پیک معتمد پایانه شازند (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه شازند (تعاونی 3) - میهن نور پایانه شازند (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه شازند (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه غدیر شازند (تعاونی 6) - عدل پایانه شازند (تعاونی 7) - لوان نور پایانه شازند (تعاونی 8) - راه پیما پایانه شازند (...
ادامه مطلب