ترمینال زنجان

ترمینال هیدج زنجان
امکانات ترمینال هیدج فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه تعاونی ها و شرکت ها نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه هیدج (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه هیدج (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه هیدج (تعاونی 3) - میهن نور پایانه هیدج (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه هیدج (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه هیدج (تعاونی 6) - عدل پایانه هیدج (تعاونی 7) - لوان نور پایانه هیدج (تعاونی 8) - راه پیما پایانه هیدج (تعاونی 9) - تک سفر پایانه هیدج (تعاونی 10) - آریا سفر پایانه هیدج (تعاونی 11) ...
ادامه مطلب
ترمینال زنجان
ترمینال زنجان در قسمت جنوبی شهر قرار دارد و از نظر دسترسی، موقعیت خیلی خوبی دارد. ساختمان ترمینال زنجان چند کاربری دیگر نظیر مرکز تاکسیرانی و دادگستری شهر زنجان در این ساختمان 4 طبقه واقع شده است. معماری این بنا به طور دایره ای و با کمک ستون های بلند ساخته شده است. امکانات ترمینال زنجان مسجد و نمازخانه شعبه بانک خودپرداز خوابگاه رانندگان پارکینگ رمپ ویژه معلولین اتوماسیون حمل بار رستوران و فست فود آرایشگاه و حمام شرکت ها و تعاونی ها نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه زنجان (تعاونی ‍1) - پیک معتمد پایانه زنجان (تعاونی 2) ...
ادامه مطلب