ترمینال دولت ساری

ترمینال دولت ساری
ترمینال دولت یکی از ترمینال های شهر ساری و بزرگترین آن هاست. این ترمینال در جاده کمربندی شرقی شهر ساری واقع شده است. امکانات ترمینال ساری فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه استراحت گاه رانندگان رستوران تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه ساری (تعاونی 1) 011-3241000  - 09111584060 پیک معتمد پایانه ساری (تعاونی 2) 011-3241002  - 09111515532 سفر سیر آسیا پایانه ساری (تعاونی 3) - میهن نور پایانه ساری (تعاونی 4) 011-3240131  - 09111511388 کیان سفر پاسارگاد پایانه ساری (تعاونی 5) ...
ادامه مطلب