ترمینال دلیجان

ترمینال دلیجان
دلیجان یکی از شاهراهای ایران در زمینه مسافربری و باربری می باشد. متأسفانه به دلیل نبودن شهری بزرگ و اینکه همیشه مسافرهای شهرهای دیگر برجاده و نزدیک پلیس راه می ایستند ساختمان و مجموعه ای به نام ترمینال دلیجان یا پایانه دلیجان وجود ندارد. امکانات ترمینال دلیجان فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی غرفه شرکت مسافرتی تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه دلیجان (تعاونی ‍1) - پیک معتمد پایانه دلیجان (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه دلیجان (تعاونی 3) - میهن نور پایانه دلیجان (تعاونی 4) - کیان سفر پا...
ادامه مطلب