ترمینال خوی آذربایجان غربی

ترمینال خوی آذربایجان غربی
امکانات ترمینال خوی فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه استراحت گاه رانندگان رستوران تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه خوی (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه خوی (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه خوی (تعاونی 3) - میهن نور پایانه خوی (تعاونی 4) 044-36250801 کیان سفر پاسارگاد پایانه خوی (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه خوی (تعاونی 6) - عدل پایانه خوی (تعاونی 7) - لوان نور پایانه خوی (تعاونی 8) - راه پیما پایانه خوی (تعاونی 9) - تک سفر پایانه خوی (تعاونی 10) - ...
ادامه مطلب