ترمینال خلیج فارس بندر عباس

ترمینال خلیج فارس بندر عباس
ترمینال خلیج فارس که در محله نخل ناخدا قرار دارد قبل از تشکیل سازمان پایانه های شهرداری بندرعباس، سفر از طریق چند شرکت تعاونی مسافربری که به صورت گاراژ در چند نقطه از شهر بندرعباس واقع در میدان قدس (محله برق قدیم) میدان 17 شهریور، میدان بلوکی (شهربانی قدیم) و میدان ابوذر (اتوتاج قدیم) صورت می گرفت. در اواخر سال 1368 برابر مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص احداث پایانه های مسافربری با هماهنگی دستگاه های اجرایی شهر مقرر گردید شرکت تعاونی هایی که به صورت گاراژ در سطح شهر فعالیت داشتند و حدود 10 شرکت تعاونی بودند به مدت 1 ماه در مدرسه نواب صفوی واقع در گلشهر جنوبی متمرکز گردند و از آنجا به پایان...
ادامه مطلب