ترمینال جلفا آذربایجان شرقی

ترمینال جلفا آذربایجان شرقی
امکانات ترمینال جلفا فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه استراحت گاه رانندگان رستوران تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه جلفا (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه جلفا (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه جلفا (تعاونی 3) - میهن نور پایانه جلفا (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه جلفا (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه جلفا (تعاونی 6) - عدل پایانه جلفا (تعاونی 7) - لوان نور پایانه جلفا (تعاونی 8) - راه پیما پایانه جلفا (تعاونی 9) - تک سفر پایانه جلفا (تعاونی 10) - ...
ادامه مطلب