ترمینال بیرجند

ترمینال بیرجند
ترمینال بیرجند پایانه مسافربری شهرستان بیرجند است. روزانه تعداد 300مسافر در داخل استان و یک هزار و 700مسافر به خارج استان با 94دستگاه اتوبوس از طریق پایانه مسافربری بیرجند سفر می‌ کند. تعداد سرویس های داخل استان 9 دستگاه اتوبوس و تعداد سرویس‌های خارج استان 85دستگاه است. روزانه تعداد 2 هزار مسافر از ترمینال بیرجند این شهرستان سفر می‌کنند. امکانات ترمینال بیرجند دفاتر نمایندگی فروش بلیط اکثر تعاونی ها و شرکت های مسافربری سکوهای سوار و پیاده شدن به طور جداگاه برای هر شرکت اتوماسیون حمل بار پمپ گازوییل داخل پایانه سالن های انتظار متفاوت و بزرگ مسافرخانه و هتل کاوه سال...
ادامه مطلب