ترمینال بم کرمان

ترمینال بم کرمان
امکانات ترمینال بم فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه استراحت گاه رانندگان رستوران تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه بم (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه بم (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه بم (تعاونی 3) - میهن نور پایانه بم (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه بم (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه بم (تعاونی 6) - عدل پایانه بم (تعاونی 7) - لوان نور پایانه بم (تعاونی 8) - راه پیما پایانه بم (تعاونی 9) - تک سفر پایانه بم (تعاونی 10) - آریا سفر پایانه بم (...
ادامه مطلب