ترمینال بستان آباد آذربایجان شرقی

ترمینال بستان آباد آذربایجان شرقی
امکانات ترمینال بستان آباد فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه استراحت گاه رانندگان رستوران تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه بستان آباد (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه بستان آباد (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه بستان آباد (تعاونی 3) - میهن نور پایانه بستان آباد (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه بستان آباد (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه بستان آباد (تعاونی 6) - عدل پایانه بستان آباد (تعاونی 7) - لوان نور پایانه بستان آباد (تعاونی 8) - راه پیما پایانه بستان آ...
ادامه مطلب