ترمینال بجنورد

ترمینال بجنورد
امکانات و خدمات ترمینال بجنورد نمازخانه خوابگاه رانندگان رستوران تریا سرویس بهداشتی غرفه های فروشگاهی سالن انتظار و اطلاعات خطوط تاکسی و اتوبوسرانی شرکت ها و تعاونی ها نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه بجنورد (تعاونی ‍1) - پیک معتمد پایانه بجنورد (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه بجنورد (تعاونی 3) - میهن نور پایانه بجنورد (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه بجنورد (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه بجنورد (تعاونی 6) - عدل پایانه بجنورد (تعاونی 7) - لوان نور پایانه بجنورد (تعاونی 8) - راه پیما پ...
ادامه مطلب