ترمینال بافق

ترمینال بافق
ترمینال بافق در شهر کویری بافق سرویس دهنده مسافرانی است که قصد جابجایی از این مقصد به مرکز استان یا سایر نقاط تعریف شده در این پایانه را دارند و همچنین پذیرای مسافرانی است که به این شهر سفر میکنند. امکانات ترمینال بافق اطلاعات سالن انتظار فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه تعاونی های ترمینال بافق نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه بافق (تعاونی ‍1) - پیک معتمد پایانه بافق (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه بافق (تعاونی 3) - میهن نور پایانه بافق (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه بافق (تعاونی 5)...
ادامه مطلب