ترمینال ایلام

ترمینال مهران
امکانات ترمینال مهران فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه تعاونی ها و شرکت ها نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه مهران(تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه مهران(تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه مهران(تعاونی 3) - میهن نور پایانه مهران(تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه مهران(تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه مهران(تعاونی 6) - عدل پایانه مهران(تعاونی 7) - لوان نور پایانه مهران(تعاونی 8) - راه پیما پایانه مهران(تعاونی 9) - تک سفر پایانه مهران(تعاونی 10) - آریا سفر پایانه مهران(تعاونی 11)...
ادامه مطلب
ترمینال ایلام
ترمینال ایلام با نام ترمینال چاله سرا نیز شناخته میشود. سرویس دهی ترمینال ایلام در ماه های عادی روزانه به میزان 30 سرویس مسافر جابجا می‌شوند که از این تعداد 4 سرویس اصفهان، 3سرویس اهواز، یک سرویس قم و مابقی به مقصد تهران حرکت می کنند. سرویس دهی این پایانه در ایام عید نوروز، ابتدای مهرماه و مناسبت هایی که معمولا مسافران بیشترین تقاضای خدمات رسانی می کنند تا 50 سرویس در روز قابل افزایش است. امکانات ترمینال ایلام دفاتر نمایندگی فروش بلیط اکثر تعاونی ها و شرکت های مسافربری سکوهای سوار و پیاده شدن به طور جداگاه برای هر شرکت اتوماسیون حمل بار سالن های انتظار متفاوت و بزرگ مسا...
ادامه مطلب