ترمینال اردستان

ترمینال اردستان
متأسفانه ترمینال اردستان به طور واحد وجود ندارد؛ اما شرکت تعاونی های مختلف روزانه به بعضی نقاط پر تردد حرکت دارند و در واقع مسافران درب همان تعاونی سوار اتوبوس مورد نظر می شوند. به عبارت دیگر هر تعاونی دارای یک گاراژ مجزاست. تعاونی ها و شرکت ها نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه اردستان (تعاونی ‍1) - پیک معتمد پایانه اردستان (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه اردستان (تعاونی 3) - میهن نور پایانه اردستان (تعاونی 4) - کیان سفر پایانه اردستان (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه اردستان (تعاونی 6) - عدل پایانه اردستان (تعاونی 7) - لوان ...
ادامه مطلب